Valerie a tyden divu speed dating on long island

Valerie a tyden divu

Sugestivní příběh, inspirovaný takzvanými černými romány, dokládá nejen autorovu zálibu v rekvizitách gotického románu, ale především bohatou fantazii a vypravěčské mistrovství.Napsáno roku 1932, vydáno 1945 - až po propuštění autora z vězení.Zdá se mi, že básnické umění není ničím víc a ničím méně než splácením starých dluhů životu a jeho tajemství.

Obrazy ve své výt-varně uklohnila Kate Starling, život jim vdechl Mike Horn.Divadlo oslovilo zpěvačku skupiny Amandu Palmer s prosbou o použití hudby.I přes uctivé oslovení „Dear Amanada Fucking Palmer“ podle FB profilu se zatím tuto bostonskou zpěvačku nepodařilo do Kladna na představení přilákat a nejspíš je to moc dobře. Surrealismus (zdůrazňuje podvědomí, zachycení snů, představ, definovaný podle surrealistického manifestu jako "psychický automatismus" - proud asociací, z Francie) Český básník, spisovatel a překladatel (Breton), spoluzakladatel poetismu, vůdčí osobnost československého surrealismu, ten ale opustil s nástupem fašismu; z Třebíčska - vzpomínal na Šemíkovice (Z mého života); nedostudoval; roku 1922 vstoupil spolu s Teigem do "napsána z lásky k tajemství starých vypravovánek, pověr a romantických knih.Básnické umění, zdá se mi, není ničím jiným než splácením dluhu životu a jeho tajemstvím.

Valerie a tyden divu-75Valerie a tyden divu-50Valerie a tyden divu-7

Píši ho těm, kteří se občas rádi zastavují nad mystériemi starých domů, sklepení...

Join our conversation (97 Comments).
Click Here To Leave Your Comment Valerie a tyden divu.

Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *